کارتن لمینتی :

توضیح1-1 کارتن لمینتی عبارت است از …

کارتن سازی ترمه خدمات متنوعی به مشتریان خود در زمینه چاپ و بسته بندی ارائه می دهد. ما در اینجا برخی از خدمات این مجموعه بزرگ تولید کارتن درهیدج را معرفی میکنم. مجتمع چاپ و بسته بندی ترمه علاوه بر این بستری را فراهم آورده است تا مشتریان عزیز بتوانند درلحظه استعلام قیمت کارتن را نیز انجام دهند.

انواع کارتن لمینتی :

  • نوع 1
  • نوع 2
  • نوع 3
  • نوع 4

نمونه هایی از کارتن لمینتی: